top of page
Svarta och vita studenter

Utbildningar för Skyddsombud?

Som skyddsombud eller arbetsmiljöombud har du rätt till betald grundutbildning enligt arbetsmiljölagen för att effektivt kunna utföra ditt uppdrag. Både du och din organisation kan dra nytta av att du får en bred och specifik kunskapsbas inom arbetsmiljö. 

Grundutbildningen syftar till att du ska kunna identifiera arbetsmiljörisker, veta hur du agerar vid upptäckta risker, förstå dina rättigheter och skyldigheter, och bidra med insikter i arbetsmiljöplanering.

Utbildningens omfattning beror på verksamhetens storlek och de risker som finns. Tidigare rekommenderades ca 35-40 timmar, men nu fastställs längden genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och skyddsombudet.

 

Att samverka är viktigt i skyddsombudets roll. Det är ofta fördelaktigt om både chefer och skyddsombud genomgår utbildning tillsammans för att skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt språk.

 

Här tipsar vi om några av de utbildningar som rekommenderas för dig som är, eller vill bli, skyddsombud:

Grundutbildning för Skyddsombud

Denna grundläggande utbildning täcker de mest essentiella delarna av skyddsombudets roll och ansvar.

Du lär dig om arbetsmiljölagen, hur du gör riskbedömningar och hur du arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildningSom utbildningsledare får du här allt du behöver för att effektivt förbereda och leda grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Denna utbildning ger chefer och skyddsombud en solid grund för att främja hälsosamma arbetsplatser. Se filmen eller läs om utbildningen för mer information!

Utbildningen riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Utbildning.se - Om du ska representera arbetstagarna och främja en god arbetsmiljö, är en utbildning till skyddsombud idealisk för dig. Denna utbildning tillhandahåller de verktyg du behöver för att säkerställa att arbetsgivaren följer de lagstiftade kraven för en hälsosam arbetsplats. Här kan du filtrera på utbildningsform, kategori och ort.
Utbilning.se - Skyddsombud

Arbetsmiljöforum - Om du ska representera arbetstagarna och främja en god arbetsmiljö, är en utbildning till skyddsombud idealisk för dig. Denna utbildning tillhandahåller de verktyg du behöver för att säkerställa att arbetsgivaren följer de lagstiftade kraven för en hälsosam arbetsplats. Här kan du filtrera på utbildningsform, kategori och ort.
Utbilning.se - Skyddsombud

Diploma, Skyddsombudets roll - Denna utbildning lär dig hur skyddsombud utses och vilket ansvar och vilka uppgifter rollen innebär. Du kommer att utforska skyddsombudets rättigheter och skyldigheter, processen för skyddsstopp och de olika typerna av skyddsombud. Utbildningen inkluderar praktiska övningar för att fördjupa kunskaperna.
Diplomautbildning.se

Fördjupningskurser för Skyddsombud

För dig som redan har grundläggande kunskaper och vill fördjupa din förståelse finns det mer avancerade kurser. Dessa behandlar specifika områden inom arbetsmiljöarbetet, som ergonomi, psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering.

Arbetsmiljöforum, Psykosocial skyddsrond Den psykosociala arbetsmiljön fokuserar på interaktioner mellan människor, hur vi mår och uppfattar vårt arbete. En psykosocial skyddsrond kartlägger arbetsmiljöns inverkan på hälsa, det vill säga de psykosociala effekterna av den sociala och organisatoriska miljön för individen. Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara svårare att identifiera och åtgärda jämfört med fysiska risker. En utbildning i psykosocial skyddsrond ger dig de praktiska verktyg du behöver för att identifiera risker och stödja en hälsosam psykosocial miljö på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöforum - Psykosocial skyddsrond

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken -

Denna utbildning ger dig kunskap om reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö och visar hur du kan arbeta praktiskt med dessa frågor för att förbättra arbetsmiljön.

Förstår du hur man hanterar stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Dessa är centrala frågor som ofta kräver en översyn av arbetsplatsens organisation, inte bara individuella lösningar. Chefer, skyddsombud och andra i arbetsmiljöarbetet spelar en nyckelroll här.

Utbildningen är för dig som vill förstå Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken. Du lär dig om lagar och ansvar, får praktiska metoder och verktyg, och kan ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du vara redo att aktivt förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

Prevent.se

Länkar och tips till hemsidor för utbildning

Här hittar ni snabblänkar till de företag som erbjuder utbildningar för skyddsombud. 

bottom of page