top of page
första hjälpen låda

Vad är ett Skyddsombud?

Ett skyddsombud är en person som representerar arbetstagarna i frågor som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att arbetsmiljölagen och andra föreskrifter följs för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

 

Skyddsombudet har rätt att delta i planeringen och genomförandet av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, samt att undersöka olyckor och incidenter som inträffar på arbetsplatsen. De har också rätt att få information om arbetsmiljörisker och delta i utbildning relaterad till arbetsmiljön.

 

Skyddsombud krävs vanligtvis inom branscher där det finns särskilda risker för arbetsrelaterade skador eller hälsoproblem, till exempel:

  1. Bygg- och anläggningsindustrin: På byggarbetsplatser finns det många risker för olyckor relaterade till tunga maskiner, fall från höga höjder och exponering för farliga kemikalier.

  2. Tillverkningsindustrin: Fabriker och produktionsanläggningar kan ha risker för skador relaterade till maskiner, processer och kemikalier.

  3. Hälso- och sjukvårdssektorn: Här kan det finnas risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar på grund av tunga lyft, exponering för smittämnen och långvarigt arbete i ergonomiskt utmanande positioner.

  4. Transport- och logistiksektorn: Riskerna kan innefatta arbetsrelaterade skador på grund av tunga lyft, olyckor med fordon och exponering för farliga ämnen.

  5. Jordbruk och skogsbruk: Här finns risker för skador relaterade till användning av jordbruksmaskiner, exponering för kemikalier och farliga djur.

 


 

Det är viktigt att notera att skyddsombud kan vara nödvändiga i många andra branscher där det finns potentiella arbetsrelaterade risker. 

bottom of page